Geplaatst op 3GGW in 1966 op het GLK bij het DSU en 328 Sqn
Overgeplaatst naar Nederland in 1974.
E-mail: joopblokker@planet.nl

Written on december 5th, 2010 , Uncategorized

3e Groep Geleide Wapens Blomberg